Báb

ABN Bahá'í News :

Den 23 maj 1844 framträdde en ung man vid namn Báb (1819-1850) i staden Shiraz, Persien och påtalade att den andliga lärare som världens alla folk väntat på snart skulle framträda. Titeln Báb betyder port. Syftet med Bábs korta religionsera var att förbereda människan för ankomsten av den gestalt, vars läror skulle göra mänskligheten i stånd att bygga en ny värld. Bábs budskap tände tusentals människors hjärtan och spred sig som en löpeld genom Persien. Förkunnandet ledde till intensiv förföljelse från det religiösa ledarskapet. Báb arresterades, misshandlades, fängslades och avrättades slutligen på torget i Tabriz den 9 juli 1850. Ungefär 20 000 av hans anhängare omkom i fruktansvärda förföljelser för sin nyvunna tro. Idag omges Bábs kvarlevor av den majestätiska gravhelgedomen på Karmelbergets sluttning i Haifa, Israel.

Báb, förklarade för en sökare sent på kvällen den 22 maj 1844 att han var en guds budbärare och att hans främsta syfte var att förbereda människan för framträdandet av mänsklighetens efterlängtade Bahá’u’lláh.

Subscribe to our YouTube TV channel from here اشترك في قناتنا التليفزيونية على YouTube TV من هنا در اینجا در کانال تلویزیونی YouTube TV ما مشترک شوید

Sökare

Vid 1800-talets mitt fanns över hela världen människor som sökte efter förnyelse av sin religion. Kristenheten präglades av väckelserörelsen. Sökargrupper från bland annat Dalarna som färdades till Jerusalem (skildrat av bland annat Selma Lagerlöf i romanen Jerusalem), tyskar som bildade koloni vid Karmelbergets fot och adventistiska rörelser i USA är kända exempel på detta.

Inom islam fanns det en känd rörelse med säte i Karbila, ledd först av Shaykh Ahmad och därefter av Siyyid Kazim. Då den sistnämnde låg för döden år 1843 uppmanade han sina anhängare att inte bilda ett samfund utan att de, var och en, skulle bege sig ut i världen för att leta efter den utlovade.

De som fann

Den förste som fann Báb, Mullá Husayn, var en av de lärjungar som inspirerats av Siyyid Kazim.  Han hade efter 40 dagars bön och meditation själv funnit vägen till Shiraz i södra Persien och där nått fram till Báb. Inom någon månad hade ytterligare sjutton sökare oberoende av varandra nått fram till Báb och därmed funnit den nya religionen. Denna första skara anhängare, som fick titeln ”den levandes bokstäver”, bestod av dynamiska unga människor, några av dem tidigare präster inom islam, samt den kända och lärda kvinnan Tahirih, som inspirerat till kvinnors frigörelse i såväl öst som väst.

Bábs framträdande

Báb och hans lärljungar påbörjade nu ett omfattande arbete för att sprida budskapet till alla. De reste till städer över hela Persien och talade med människor, såväl hög som låg. Báb själv reste till islams religiösa centrum Mekka och informerade stadens ledare, sharifen, om den nya religionen. Tusen och åter tusen människor omfamnade det nya budskapet och anslöt sig till Báb.

Báb förklarade, både muntligt och i skrifter, att efter honom skulle ”Den till vilken alla skall vända sig” framträda inom några få år.  Báb gav de troende uppdraget att de då skulle igenkänna honom och följa honom.

Fångenskap, förföljelse och martyrskap

Kungen och stora delar av landets prästerskap slöt sig samman för att motarbeta Báb och det budskap som hade inspirerat hela landet. Báb fängslades och förflyttades i omgångar mellan städer och avlägsna fängelser i bergen. När det blev uppenbart att dessa försök att hindra Bábs inflytande inte hade avsedd effekt beslöt man att avrätta honom. Báb avrättades den 9 juli 1850 genom offentlig arkebusering på torget i Tabriz.

Med risk för sina egna liv skyddade Bábs anhängare hans kvarlevor och höll dem gömda fram tills de slutligen kunde jordfästas 1909 i en helgedom till Bábs ära på Karmelbergets sluttning i Haifa, Israel. Bábs gravhelgedom utgör nu mittpunkten av Bahá’í-världens administrativa centrum. År 2008 upptogs Bábs gravhelgedom med omgivningar på UNESCOs världsarvslista på grund av sitt enastående universella värde.

Source : ABN Bahá'í News

For more details, followed ABN Bahá'í News Facebook Page

https://www.facebook.com/ABN.BahaiWorldNews/

اكتب ايميلك هنا Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

To get a copy of this article or to contact the administration of the site .. Write to the editorial department on this email abnnews.net@outlook.com

This website is independent ... and is NOT the official site of the worldwide Bahá'í community.. and it is issued by an independent media agency for a major press company specializing in the field of journalism and media. We are specialized in the field of journalism and media .. This site is one of the publications of an independent European media institution with dozens of versions of the media read and audio-visual .. We offer the news and the abstract truth, as a team working one aim to serve the human world, away from appearing and polishing.

هذا الموقع مستقل ..وغير تابع للموقع البهائي العالمي .. ويصدر عن جهة اعلامية مستقله لشركة صحفية كبري متخصصة في المجال الصحفي والاعلامي . وهذا الموقع هو أحد اصدارات مؤسسة اعلامية أوروبية مستقلة لها عشرات الاصدارات من وسائل الاعلام المقروءة والسمعية والبصرية .. ونقدم الخبر والحقيقة مجردة من الأهواء الشخصية كفريق عمل واحد هدفه خدمة العالم الانساني بعيدا عن الظهور والتلميع.

Be the first to comment

Leave a Reply