Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru İlerleme

ABN Bahá'í News :

ABN NEWS -Bahai İnancı’nın en önemli öğretilerinden bir tanesi kadın-erkek eşitliğidir ve Bahailer dünya barışının kurulmasında bu prensibin hayata geçirilmesinin en önemli önkoşullardan biri olduğuna inanırlar.

Bu prensip, İnancın ilk yıllarından itibaren kurucu peygamberi Hz. Bahaullah tarafından hayata geçirilmeye başlanmıştır. Daha sonraki süreçlerde oğlu Hz. Abdülbaha ve ardından Emrin Velisi olarak tayin edilen Hz. Şevki Efendi tarafından Bahai toplumunda bu konuya dair anlayış geliştirilmeye ve öğreti, uygulama alanına aktarılmaya devam etmiştir. Bu sayede, Bahai İnancı’nın ilk ışıkları yayılmaya başladığı günden itibaren Bahailer günlük hayatlarında, aile ortamında, bireysel ilişkilerinde, iş yaşantılarında ve Bahailiğin idari kurumlarında bu prensibi uygulamaya çaba göstermiş ve toplumun birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmuştur.

Subscribe to our YouTube TV channel from here اشترك في قناتنا التليفزيونية على YouTube TV من هنا در اینجا در کانال تلویزیونی YouTube TV ما مشترک شوید

Kültür yapısı gereği kadına söz hakkı verilmeyen ve kadının potansiyelinin sıklıkla yadsındığı bölgelerde, Bahai İnancı’nın cinsiyet eşitliğine dair bakış açısı incelenerek, anlayışlar geliştirerek ve farkındalıklar yaratılarak kadının toplum içerisinde hak ettiği, erkeklerle eşit seviyeye getirilerek yeni bir kültür oluşturma yolunda adımlar atılmıştır.

Kadın-erkek eşitliğine doğru ilerlemek için yapılan çabalar sadece bireysel ve yerel çapta olmamış ancak milli ve uluslararası çapta da gerçekleşmiştir.

Bahai Uluslararası Toplumu’nun (www.bic.org) Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi, son altmış yıldır kadınların gelişimi ve cinsiyet eşitliği için çalışmalar sürdürmüştür. Bu amaçla BM’in Kadının Statüsü Komisyonu’nun oturumlarına fiilen katılıp katkıda bulunmuş, BM’in cinsiyet mekanizmalarını geliştirmiş, BM’in kadın konulu konferanslarında yönlendirici görevler almış ve BM’in tüm milli programlarını ve girişimlerini desteklemiştir ve bu alandaki katkıları devam etmektedir. Söz konusu Ofis, dünyanın çeşitli yerlerindeki kadınların seslerinin, BM’in gündemine alınması konusunda öncü rol oynamıştır. Kadınların ve kız çocuklarının sağlığı, eğitimi, güvenliği ve kadına karşı şiddet gibi konularda UNICEF ve BM Kadın Kuruluşları ile yakın işbirliğini sürdürmektedir.

Türkiye’de Yapılan Çalışmalar

Bahai Dini, ilk kuruluş yıllarından itibaren Türkiye topraklarında var olmuştur dolayısıyla kadın-erkek eşitliği prensibi uzun zamandır Türkiye Bahai toplumu ve bireyleri tarafından hayata geçirilmeye çalışılmıştır.

Günümüzde cinsiyet eşitliğinin önemi birçok kişi ve kuruluş tarafından iyice anlaşıldığı ve buna yönelik çalışmalar için ortam çok elverişli ve hazır olduğu için Türkiye Bahai toplumu da bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bahailer bu amaçla mümkün olduğu kadar çok sivil toplum kuruluşları, dernekler ve kurumlarla bir araya gelip düşünce seviyesinde katkılarını sunuyor, işbirliği yapılabilecek alanlarda omuz omuza toplumumuza katkıda bulunmaya gayret ediyor. Bahai toplumu ayrıca bu yöndeki farkındalığını ve anlayışını geliştirerek hem günlük konuşmalarında hem de panel, seminer gibi daha kurumsal ortamlarda kadın-erkek eşitliğinin ilerletilmesine dair deneyimlerini ve öğrenmelerini paylaşıyor, politika ve düşünce üretilen yerlerdeki kişilere görüşlerini resmi yollarla iletiyor.

Kadın-erkek eşitliğini ilerleten ve cinsiyet eşitliğinin temelinde yatan birlik ve adalet öğelerini destekleyen sosyal kurumlar kurmak ve toplumsal uygulamalar geliştirmek, insanların kalplerinde ve akıllarında ve toplumun yapısında büyük değişimler gerektirecektir. Bu çok uzun bir yoldur ancak hiçbir kestirme yoktur. Dolayısıyla Bahailer bir araya geldiği kişi ve kurumlarla kadın-erkek eşitliği prensibini daha iyi anlamaya ve bu prensibi hayata geçirmenin yol ve yöntemlerini keşfedip uygulamaya çalışmak amacıyla sorular soruyor ve cevaplarını hep beraber bulmaya çalışıyor.

 

Source : ABN Bahá'í News

For more details, followed ABN Bahá'í News Facebook Page

https://www.facebook.com/ABN.BahaiWorldNews/

اكتب ايميلك هنا Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

To get a copy of this article or to contact the administration of the site .. Write to the editorial department on this email abnnews.net@outlook.com

This website is independent ... and is NOT the official site of the worldwide Bahá'í community.. and it is issued by an independent media agency for a major press company specializing in the field of journalism and media. We are specialized in the field of journalism and media .. This site is one of the publications of an independent European media institution with dozens of versions of the media read and audio-visual .. We offer the news and the abstract truth, as a team working one aim to serve the human world, away from appearing and polishing.

هذا الموقع مستقل ..وغير تابع للموقع البهائي العالمي .. ويصدر عن جهة اعلامية مستقله لشركة صحفية كبري متخصصة في المجال الصحفي والاعلامي . وهذا الموقع هو أحد اصدارات مؤسسة اعلامية أوروبية مستقلة لها عشرات الاصدارات من وسائل الاعلام المقروءة والسمعية والبصرية .. ونقدم الخبر والحقيقة مجردة من الأهواء الشخصية كفريق عمل واحد هدفه خدمة العالم الانساني بعيدا عن الظهور والتلميع.

Be the first to comment

Leave a Reply