Konsultation

Bahá'u'lláhs gravhelgedom Bahjí utanför Akko, cirka 20 km söder om Haifa i Israel.
Bahá'u'lláhs gravhelgedom Bahjí utanför Akko, cirka 20 km söder om Haifa i Israel.

Bahá’u’lláhs gravhelgedom Bahjí utanför Akko, cirka 20 km söder om Haifa i Israel.

Sökande efter lösningar på problem och frågor inom Bahá’í-samfundet kan ske genom en speciell form av överläggning eller rådplägning i sann Bahá’í-anda och med den djupaste respekt för varandra. Eventuella personliga känslor, som agg eller beundran, ska läggas åt sidan. Metoden är utarbetad av ‘Abdu’l-Bahá och kallas konsultation, och kräver en del träning och erfarenhet för att fungera smidigt.

Varje deltagare söker sedan aktivt goda lösningar på den eller de frågor som studeras, och var och en ges möjlighet att yttra sig utan att bli avbruten. Det kan vara svårt för den som brukar få idéer av det någon annan säger att hålla tyst, fortsätta lyssna och vänta på sin tur. Det kan även vara jobbigt för den blyge eller för den som är ovan att tala inför andra, men metoden konsultation är personlighetsutvecklande och stärker över tid gruppens förmåga att lösa problem och utveckla idéer. Alla som deltar ska ha underkuvat varje spår av självförhävelse så att alla idéer kan delas och utvärderas i en anda av uppriktighet, tillmötesgående och öppenhet.

För att deltagarna skall ha rätt inställning till uppgiften inleds en konsultation i allmänhet med bön, och en anda av enhet och kärleksfullhet ska prägla gruppen innan konsultationen startar. Gud antas vara närvarande på samma sätt som Gud lyssnar och eventuellt hjälper under en bön. Deltagarna i konsultationen bortser sedan från personligheterna hos varandra och fokuserar på sakfrågan. En framförd idé har ingen ägare, och det står var och en fritt att komma med förbättringar, tillägg eller helt nya angreppslinjer. Lösningen tillhör gruppen, inte någon individ, och målsättningen är att de beslut som sedan fattas helhjärtat stöds av alla närvarande.

For more details, followed ABN Bahá’í News Facebook Page

 

Share This:

You may also like...

error: Content is protected !!