Category: Swedish

Bahá’í Faith in Sweden

Bahá'u'lláhs gravhelgedom Bahjí utanför Akko, cirka 20 km söder om Haifa i Israel.

Konsultation

Tweet Bahá’u’lláhs gravhelgedom Bahjí utanför Akko, cirka 20 km söder om Haifa i Israel. Sökande efter lösningar på problem och frågor inom Bahá’í-samfundet kan ske genom en speciell form av överläggning eller rådplägning i...

ABN Bahá'í News 0

Utbildning är inte ett brott

Tweet Nobelpristagaren och icke-våldsförespråkaren Desmond Tutu publicerade den 30:e januari ett uttalande som stämmer in i kören av protester mot Irans behandling av bahá’íer. ”Irans regering säger att utbildning är ett brott för bahá’íer....

ABN Bahá'í News 0

Sveriges baha’ier oroliga för ökade förföljelser i Iran

TweetDet senaste draget i den systematiska förföljelsen av anhängare av bahá’í-tron fortsätter i Iran. Denna gång har det islamska revolutionsgardet påbörjat förstörelsen av den gamla bahá’í-gravplatsen i Shiraz, där cirka 950 bahá’íer är begravda....

ABN Bahá'í News 0

I helgen går budkavlen “Vägra hata”

Tweet Idag publiceras en artikel om försvar av religionsfrihet i Aftonbladet. Den har underteknats av företrädare för de åtta religioner som för närvarande är representerade i Sveriges Interreligiösa Råd, däribland Svenska Bahá’í-samfundet. http://www.aftonbladet.se/debatt/article20238811.ab Över...

ABN Bahá'í News 0

O sanningssökare!

TweetO sanningssökare! Om du önskar att Gud skall öppna ditt öga, måste du bönfalla Gud, be till och samtala med Honom vid midnatt och säga: O Herre, jag har vänt mitt anlete mot Din...

ABN Bahá'í News 0

Min Here, min Herre!

Tweet Min Herre, min Herre! Jag prisar Dig och tackar Dig för det, varmed Du har gynnat Din ödmjuka tjänarinna, Din slav som bönfaller Dig och tillbeder Dig, ty Du har i sanning väglett...

ABN Bahá'í News 0

Svenska bahá’í-samfundet

TweetSvenska bahá’í-samfundet har idag drygt tusen medlemmar. I ett tjugotal kommuner finns lokala bahá’í-samfund, från Malmö i söder till Jokkmokk i norr. Sveriges bahá’íer kommer från många olika bakgrunder och arbetar aktivt för att...

ABN Bahá'í News 0

‘Abdu’l-Bahá

Tweet`Abdu’l-Bahá betyder härlighetens tjänare och han ses som en förebild att försöka efterlikna. Hans auktoritet förlänades honom av Bahá’u’lláh. ‘Abdu’l-Bahá har en unik ställning som inte funnits i någon annan religionsordning. Han bevarade enigheten...

ABN Bahá'í News 0

Báb

Tweet Den 23 maj 1844 framträdde en ung man vid namn Báb (1819-1850) i staden Shiraz, Persien och påtalade att den andliga lärare som världens alla folk väntat på snart skulle framträda. Titeln Báb...

ABN Bahá'í News 0

Några glimtar ur Bahá’u’lláhs lära

TweetBahá’u’lláh lär att det bara finns en enda Gud. Det finns bara en enda religion som har uppenbarats steg för steg. Varje gång en andlig lärare såsom Moses, Jesus, Muhammad och Bahá’u’lláh framträder, frigörs...

ABN Bahá'í News 0

Vad är Bahai?

Tweet Bahá’í-tron är en världsreligion, vars syfte är att ena alla folkgrupper och människor. Bahá’íer är anhän­gare till Bahá’u’lláh, Som de anser vara den Utlovade för alla tidsåldrar. Vi kan se att nästan varje...

ABN Bahá'í News 0

Om bahá’í

TweetBahá’í är en världsreligion och grundades av Bahá’u’lláh under 1800-talets andra hälft. Sedan dess har bahá’í-trons spridits till hela världen och befästs i över 180 länder. Medlemmarna har alla tänkbara nationella, kulturella, religiösa och...

error: Content is protected !!