Happy Naw-Rúz T-Shirt

Buy Happy Naw-Rúz T-Shirt 2020 From amazon https://www.amazon.co.uk/dp/B085VSY9J6/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Happy+Naw-R%C3%BAz+T-Shirt&qid=1584063249&s=clothing&sr=1-1

Konsultation

Bahá’u’lláhs gravhelgedom Bahjí utanför Akko, cirka 20 km söder om Haifa i Israel. Sökande efter lösningar på problem och frågor inom Bahá’í-samfundet kan ske genom en speciell form av överläggning … Read More

I helgen går budkavlen “Vägra hata”

Idag publiceras en artikel om försvar av religionsfrihet i Aftonbladet. Den har underteknats av företrädare för de åtta religioner som för närvarande är representerade i Sveriges Interreligiösa Råd, däribland Svenska … Read More

Min Here, min Herre!

Min Herre, min Herre! Jag prisar Dig och tackar Dig för det, varmed Du har gynnat Din ödmjuka tjänarinna, Din slav som bönfaller Dig och tillbeder Dig, ty Du har … Read More

Svenska bahá’í-samfundet

Svenska bahá’í-samfundet har idag drygt tusen medlemmar. I ett tjugotal kommuner finns lokala bahá’í-samfund, från Malmö i söder till Jokkmokk i norr. Sveriges bahá’íer kommer från många olika bakgrunder och … Read More

O Du obefläckade Gud!

O Du obefläckade Gud! Jag är ett litet barn, giv att Din gåvas famn blir till en kär och behaglig viloplats, låt mig växa och födas upp med Din kärleks … Read More

‘Abdu’l-Bahá

`Abdu’l-Bahá betyder härlighetens tjänare och han ses som en förebild att försöka efterlikna. Hans auktoritet förlänades honom av Bahá’u’lláh. ‘Abdu’l-Bahá har en unik ställning som inte funnits i någon annan … Read More

Báb

Den 23 maj 1844 framträdde en ung man vid namn Báb (1819-1850) i staden Shiraz, Persien och påtalade att den andliga lärare som världens alla folk väntat på snart skulle … Read More

Vad är Bahai?

Bahá’í-tron är en världsreligion, vars syfte är att ena alla folkgrupper och människor. Bahá’íer är anhän­gare till Bahá’u’lláh, Som de anser vara den Utlovade för alla tidsåldrar. Vi kan se … Read More

error: Content is protected !!