Happy Naw-Rúz T-Shirt

Buy Happy Naw-Rúz T-Shirt 2020 From amazon https://www.amazon.co.uk/dp/B085VSY9J6/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Happy+Naw-R%C3%BAz+T-Shirt&qid=1584063249&s=clothing&sr=1-1

Turkey : Choir gathers to prepare music for the bicentenary

  A choir in the southern Turkish province of Hatay gathers to compose music for the bicentenary using traditional instruments.

Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru İlerleme

ABN NEWS -Bahai İnancı’nın en önemli öğretilerinden bir tanesi kadın-erkek eşitliğidir ve Bahailer dünya barışının kurulmasında bu prensibin hayata geçirilmesinin en önemli önkoşullardan biri olduğuna inanırlar. Bu prensip, İnancın ilk … Read More

Çift Yönlü Amaç Duygusu

ABN NEWS – Bahai öğretilerinin temel esaslarından biri, insanın kendi iç benliğini ve karakterini arındırması ile insanlığa hizmet etmesinin hayatın birbirinden ayrılamaz iki yönü olduğu düşüncesidir. Bu konuda Hz. Şevki … Read More

Türkiye ve Dünyada Bahailik

  Elli katır, bir subayın emrindeki on süvari ile beraber bir muhafız müfrezesi, yedi çift tahtırevandan oluşan bir kervan kuruldu. Bu kervan sık sık mola vererek Doğu Anadolu’nun sert manzarasını … Read More

Türkiye ve Dünyada Bahailik

ABN NEWS -19. yüzyılda başlayan Bahai İnancı dünyanın her yerine yayılmıştır. Türkiye’de yaklaşık on bin ve dünyanın hemen hemen her ülkesinde çeşitli kültür ve geçmişe sahip toplam beş milyondan fazla … Read More

Bahailer Ne Yapar?

ABN NEWS-Bahailer ve dostları şimdi daha iyi bir dünya kurmak için Hz. Bahaullah’ın getirdiği öğretileri hayata geçirmeye çalışıyorlar. İnsanlığın birliğini kurabilme çabası olarak Türkiye’deki ve dünyadaki Bahailer eşsiz sosyal bir … Read More

error: Content is protected !!