Category: Türkçe

Bahá’í Faith in Turkey

0

Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru İlerleme

Tweet ABN NEWS -Bahai İnancı’nın en önemli öğretilerinden bir tanesi kadın-erkek eşitliğidir ve Bahailer dünya barışının kurulmasında bu prensibin hayata geçirilmesinin en önemli önkoşullardan biri olduğuna inanırlar. Bu prensip, İnancın ilk yıllarından itibaren kurucu...

ABN Bahá'í News 0

Çift Yönlü Amaç Duygusu

TweetABN NEWS – Bahai öğretilerinin temel esaslarından biri, insanın kendi iç benliğini ve karakterini arındırması ile insanlığa hizmet etmesinin hayatın birbirinden ayrılamaz iki yönü olduğu düşüncesidir. Bu konuda Hz. Şevki Efendi şöyle söylemiştir:“İnsan kalbini...

ABN Bahá'í News 0

Türkiye ve Dünyada Bahailik

Tweet  Elli katır, bir subayın emrindeki on süvari ile beraber bir muhafız müfrezesi, yedi çift tahtırevandan oluşan bir kervan kuruldu. Bu kervan sık sık mola vererek Doğu Anadolu’nun sert manzarasını oluşturan yaylalardan, geçitlerden, koru,...

ABN Bahá'í News 0

Türkiye ve Dünyada Bahailik

Tweet ABN NEWS -19. yüzyılda başlayan Bahai İnancı dünyanın her yerine yayılmıştır. Türkiye’de yaklaşık on bin ve dünyanın hemen hemen her ülkesinde çeşitli kültür ve geçmişe sahip toplam beş milyondan fazla Bahai bulunmaktadır. İki...

ABN Bahá'í News 0

Bahailer Ne Yapar?

Tweet ABN NEWS-Bahailer ve dostları şimdi daha iyi bir dünya kurmak için Hz. Bahaullah’ın getirdiği öğretileri hayata geçirmeye çalışıyorlar. İnsanlığın birliğini kurabilme çabası olarak Türkiye’deki ve dünyadaki Bahailer eşsiz sosyal bir çalışma ile meşguller....

error: Content is protected !!