Category: Türkçe

Bahá’í Faith in Turkey

0

Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru İlerleme

ABN NEWS -Bahai İnancı’nın en önemli öğretilerinden bir tanesi kadın-erkek eşitliğidir ve Bahailer dünya barışının kurulmasında bu prensibin hayata geçirilmesinin en önemli önkoşullardan biri olduğuna inanırlar. Bu prensip, İnancın ilk yıllarından itibaren kurucu peygamberi...

Çift Yönlü Amaç Duygusu 0

Çift Yönlü Amaç Duygusu

ABN NEWS – Bahai öğretilerinin temel esaslarından biri, insanın kendi iç benliğini ve karakterini arındırması ile insanlığa hizmet etmesinin hayatın birbirinden ayrılamaz iki yönü olduğu düşüncesidir. Bu konuda Hz. Şevki Efendi şöyle söylemiştir:“İnsan kalbini...

Türkiye ve Dünyada Bahailik 0

Türkiye ve Dünyada Bahailik

  Elli katır, bir subayın emrindeki on süvari ile beraber bir muhafız müfrezesi, yedi çift tahtırevandan oluşan bir kervan kuruldu. Bu kervan sık sık mola vererek Doğu Anadolu’nun sert manzarasını oluşturan yaylalardan, geçitlerden, koru,...

Türkiye ve Dünyada Bahailik 0

Türkiye ve Dünyada Bahailik

ABN NEWS -19. yüzyılda başlayan Bahai İnancı dünyanın her yerine yayılmıştır. Türkiye’de yaklaşık on bin ve dünyanın hemen hemen her ülkesinde çeşitli kültür ve geçmişe sahip toplam beş milyondan fazla Bahai bulunmaktadır. İki yüzden...

Bahailer Ne Yapar? 0

Bahailer Ne Yapar?

ABN NEWS-Bahailer ve dostları şimdi daha iyi bir dünya kurmak için Hz. Bahaullah’ın getirdiği öğretileri hayata geçirmeye çalışıyorlar. İnsanlığın birliğini kurabilme çabası olarak Türkiye’deki ve dünyadaki Bahailer eşsiz sosyal bir çalışma ile meşguller. Ruhani...

error: Content is protected !!