سایت تصاویر بهائی در اینترنت

ABN NEWS گنجینه‌ای از تصاویر بهائی که اوّل‌بار در سال ۲۰۰۶ در اینترنت گذاشته شد حال مجدداً در دسترس همگان قرار می‌گیرد.  این سایت، مجموعۀ بزرگی از تصاویر بهائی، از جمله عکس‌هایی از جامعه، شخصیّت‌های تاریخی و اماکن مقدّسۀ بهائی را برای استفاده در انتشارات، وب‌سایت‌ها و در برنامه‌های رسانه‌ای در دسترس می‌گذارد. این سایت با افزودن تصاویر جدیدی به‌روز خواهد شد.

The Baha’i Media Bank, which was originally launched in 2006, has been made available again.

The site provides access to a large collection of Baha’i images, including photographs of the Baha’i community, historical figures, and holy places, for use in publications, websites, and media presentations. The site will be updated with new additions.

The Baha’i Media Bank can be found at http://media.bahai.org.

Share This:

You may also like...

اترك رد

error: Content is protected !!