‘Abdu’l-Bahá

ABN Bahá'í News :

`Abdu’l-Bahá betyder härlighetens tjänare och han ses som en förebild att försöka efterlikna. Hans auktoritet förlänades honom av Bahá’u’lláh. ‘Abdu’l-Bahá har en unik ställning som inte funnits i någon annan religionsordning. Han bevarade enigheten i samfundet och spred sin fars tro till Europa och Amerika.

Varje gång en gudsmanifestation framträtt och lämnat sitt budskap till mänskligheten, har två stora utmaningar uppstått när gudsmanifestationen sedan gått bort:

Vem ska de troende nu vända sig till för vägledning kring gudsmanifestationens lära så att enigheten i den nya religionen kan bevaras?

Subscribe to our YouTube TV channel from here اشترك في قناتنا التليفزيونية على YouTube TV من هنا در اینجا در کانال تلویزیونی YouTube TV ما مشترک شوید

Hur ska man egentligen leva som troende och var finns en förebild som tål att granskas?

‘Abdu’l-Bahá är svaret på båda dessa utmaningar.

‘Abdu’l-Bahá, Bahá’u’lláhs äldste son, föddes samma natt som Báb kungjorde sitt uppdrag.  Hans namn var Abbas Effendi, men det är under hans titel vi känner honom.  ‘Abdu’l-Bahá betyder härlighetens tjänare och detta var det livsmål han hade – att tjäna sin älskade far och mänskligheten.

Redan som barn och framgent delade ‘Abdu’l-Bahá sin fars lidanden och fanns i hans närhet för att underlätta Bahá’u’lláhs, familjens och hans efterföljares liv.

Bahá’u’lláh skrev tydligt i sitt testamente att ‘Abdu’l-Bahá var den som världens bahá’íer skulle vända sig till när han själv gått bort.  Ett sådant skriftligt testamente, som kom att skydda de troendes enighet, har ingen tidigare gudsmanifestation lämnat efter sig.

När Bahá’u’lláh gick bort var ‘Abdu’l-Bahá ännu formellt fånge. Först 1908, efter ungturkarnas revolution, blev han en fri man. Så länge han var fånge, kunde sökare och bahá’íer besöka honom i begränsad omfattning i Heliga landet. Som fri man kunde han äntligen infria sin innerliga önskan att själv resa för att sprida sin fars budskap. Han började genast planera för en flerårig resa till väst, både till Europa och till Nordamerika. Resan kom att vara från 1910 till 1913.

Se på mig…

‘Abdu’l-Bahás far hade utsett honom till att vara exemplet på en sann bahá’í. Första steget för att kunna förstå vem ‘Abdu’l-Bahá var och söka efterlikna honom var att se på honom. Hur betedde han sig? Vilka var hans vanor, hans prioriteringar? Dolde han något? Tålde hans vardagsliv att synas i sömmarna?

‘Abdu’l-Bahá levde ett mycket enkelt liv. Han bodde, åt och klädde sig enkelt. Han unnade sig få timmars sömn och arbetade hela sin vakna tid. Varje dag skrev han en mängd brev med svar på frågor från bahá’íer och sökare, men också mer generella texter som förklarade detaljer i hans fars lära och hur den skulle värnas och spridas. Han utstrålade ständigt glädje, trots svåra omständigheter.

I sitt testamente utsåg ‘Abdu’l-Bahá sin dotterson Shoghi Effendi till beskyddare av bahá’í och gav riktlinjer för hur en framtida administration baserad på rådsförsamlingar skulle byggas upp.

‘Abdu’l-Bahá gick den andliga vägen med praktiska fötter. Han tog sig tid att bistå fattiga, sjuka och andra behövande i sin omgivning och när första världskriget bröt ut hade han byggt upp lager av livsmedel som han sedan delade ut till dem som bäst behövde detta. Palestina var ett brittiskt protektorat på den här tiden och ‘Abdu’l-Bahá adlades av de brittiska myndigheterna för detta sociala arbete.

Följ mig…

Lua Getsinger, en av de bahá’íer som besökte ‘Abdu’l-Bahá i Heliga landet fick en konkret upplevelse av vad det innebär att leva som han gjorde. ‘Abdu’l-Bahá bad henne en dag att besöka en sjuk man, som han själv brukade vårda. Lua blev glad över uppdraget, gick dit med lätta fötter men vände i dörren. Den stank och den misär som mötte henne gjorde henne illamående. Hon gick tillbaka till ‘Abdu’l-Bahá och klagade. Svaret hon fick var att gå tillbaka till den sjuke igen, ge honom mat, tvätta honom, städa hans hus – att göra precis det som ‘Abdu’l-Bahá själv gjorde så ofta. Lua gick tillbaka, utförde sin uppgift och lärde sig för livet att sätta andras väl före sitt eget.

Var som jag är…

Det är målet, det oändligt stora och svåruppnåeliga, men också det enda värt att sträva mot. Bahá’ís syn på världens omvandling till en fridens och fredens planet handlar inte om en enda punktinsats utan om ett strävsamt, långsiktigt gemensamt arbete. Var och en av oss kan omvandlas till en person som i samverkan med andra stävar efter att göra gott. Genom att se vem och vad ‘Abdu’l-Bahá var, genom att följa hans exempel kan vi utveckla fler av hans egenskaper och bidra till vår mänskliga familj.

Source : ABN Bahá'í News

For more details, followed ABN Bahá'í News Facebook Page

https://www.facebook.com/ABN.BahaiWorldNews/

اكتب ايميلك هنا Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

To get a copy of this article or to contact the administration of the site .. Write to the editorial department on this email abnnews.net@outlook.com

This website is independent ... and is NOT the official site of the worldwide Bahá'í community.. and it is issued by an independent media agency for a major press company specializing in the field of journalism and media. We are specialized in the field of journalism and media .. This site is one of the publications of an independent European media institution with dozens of versions of the media read and audio-visual .. We offer the news and the abstract truth, as a team working one aim to serve the human world, away from appearing and polishing.

هذا الموقع مستقل ..وغير تابع للموقع البهائي العالمي .. ويصدر عن جهة اعلامية مستقله لشركة صحفية كبري متخصصة في المجال الصحفي والاعلامي . وهذا الموقع هو أحد اصدارات مؤسسة اعلامية أوروبية مستقلة لها عشرات الاصدارات من وسائل الاعلام المقروءة والسمعية والبصرية .. ونقدم الخبر والحقيقة مجردة من الأهواء الشخصية كفريق عمل واحد هدفه خدمة العالم الانساني بعيدا عن الظهور والتلميع.

Be the first to comment

Leave a Reply