Svenska bahá’í-samfundet

ABN Bahá'í News :

Svenska bahá’í-samfundet har idag drygt tusen medlemmar. I ett tjugotal kommuner finns lokala bahá’í-samfund, från Malmö i söder till Jokkmokk i norr. Sveriges bahá’íer kommer från många olika bakgrunder och arbetar aktivt för att bidra till ett framväxande globalt samhälle. En global civilisation måste byggas på principer om enighet, rättvisa, frihet från fördomar, jämställdhet mellan kvinnor och män samt uppskattning för mångfald. Välkommen att kontakta oss!

 

I hjärtat av Bahá’u’lláhs skrifter finns en omvandlande kraft, både för individen och samhället. Omvandlingen av den enskilde individen byggs på individens egen önskan att förverkliga sina förmågor. Det underlättas dock mycket av en stödjande miljö, av att umgås med andra människor som tillsammans försöker förverkliga goda ideal. Mänsklig utveckling är inte bara en individuell företeelse utan också en process där vi tillsammans strävar efter att åstadkomma förbättringar för människor omkring oss och för mänskligheten i stort.

Subscribe to our YouTube TV channel from here اشترك في قناتنا التليفزيونية على YouTube TV من هنا در اینجا در کانال تلویزیونی YouTube TV ما مشترک شوید

Utveckla moralisk och andlig förmåga

Bahá’íerna i Sverige driver verksamhet för barn, juniorer, ungdomar och vuxna, vilket ökar deltagarnas andliga och moraliska styrka. I en trygg och öppen miljö hjälps de åt att sätta ord på mänskliga förmågor, träna upp tillit och självständighet och upptäcka enkla vardagliga sätt att vara till glädje och nytta för andra. Aktiviteterna är öppna för alla, oavsett tro och bakgrund.  Andliga sammankomster, studiecirklar samt barn- och junioraktiviteter äger rum i hela landet och syftar även till att öka gemenskapen människor emellan i grannskapet där de hålls.

Varje sommar och vinter samlas man även till nationella konferenser, så kallade “sommar- och vinterskolor”, där goda möjligheter ges att mötas och utbyta erfarenheter och lärdomar med varandra. Programmet innehåller bl.a. föreläsningar, workshops och kulturella inslag. Dessa konferenser är öppna för alla intresserade.

Vilka samarbetar bahá’í-samfundet med?

 

Svenska bahá’í-samfundet samverkar med olika organisationer och grupper. Vi är representerade i Sveriges interreligiösa råd (SIR) som har gjort ett uttalande om religionsfrihet och religionens betydelse för samhället. Genom Bahá’í-kvinnoforum ingår  svenska bahá’í-samfundet i flera nationella nätverk som arbetar för kvinnors mänskliga rättigheter. Baha’i kvinnoforum är medlem av nätverket CEDAW som består av 18 kvinnoorganisationer som arbetar för FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Svenska bahá’í-samfundet har tillsammans medForum Syd/Sida under ett tjugotal år bedrivit projekt för utbildning av flickor på landsbygden i Indien och utbildning för ungdomar i Bolivia.

Hörnstenarna i en bahá’ís dagliga liv innefattar andlig strävan med aktivt bearbetande av alla slags fördomar, bön och reflektion, deltagande i det lokala samfundslivet. Sammanhållningen i familjen har stor betydelse liksom strävan att bistå och hjälpa sina medmänniskor och att utföra sitt arbete i en tjänande anda.

 

Source : ABN Bahá'í News

For more details, followed ABN Bahá'í News Facebook Page

https://www.facebook.com/ABN.BahaiWorldNews/

اكتب ايميلك هنا Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

To get a copy of this article or to contact the administration of the site .. Write to the editorial department on this email abnnews.net@outlook.com

This website is independent ... and is NOT the official site of the worldwide Bahá'í community.. and it is issued by an independent media agency for a major press company specializing in the field of journalism and media. We are specialized in the field of journalism and media .. This site is one of the publications of an independent European media institution with dozens of versions of the media read and audio-visual .. We offer the news and the abstract truth, as a team working one aim to serve the human world, away from appearing and polishing.

هذا الموقع مستقل ..وغير تابع للموقع البهائي العالمي .. ويصدر عن جهة اعلامية مستقله لشركة صحفية كبري متخصصة في المجال الصحفي والاعلامي . وهذا الموقع هو أحد اصدارات مؤسسة اعلامية أوروبية مستقلة لها عشرات الاصدارات من وسائل الاعلام المقروءة والسمعية والبصرية .. ونقدم الخبر والحقيقة مجردة من الأهواء الشخصية كفريق عمل واحد هدفه خدمة العالم الانساني بعيدا عن الظهور والتلميع.

Be the first to comment

Leave a Reply