قتل مشکوک یک بهائی در ایران

ABN Bahá’í News نیویورک — جامعۀ جهانی بهائی از قتل مشکوک یک فرد بهائی در ایران با خبر شد.

بنا بر گزارش دریافتی در تاریخ ٩ ژانویه، جسد آقای احمد فنائیان در حالی پیدا شد که آثار سوختگی بسیار شدید در تمام بدنش نمایان بود. آقای احمد فنائیان فردی محترم و سالخورده بود که در استان سمنان زندگی می‌کرد.

قتل آقای فنائیان در زمانی رخ می‌دهد که بهائیان استان سمنان در اثر اقدامات گستردۀ بهائی‌ستیزانه، تحت ظلم و ستم مداوم و سازمان یافته‌ای قرار دارند. جامعۀ جهانی بهائی در سال ۲۰۱۲ گزارش ویژه‌ای را انتشار داد که شامل جزئیّات اقدامات متعددی از اِعمال تبعیض و خشونت علیه بهائیان سمنان می‌باشد.

انتظار می‌رود طی روزهای آینده اطلاعات بیشتری دریافت شود.

For more details, followed ABN Bahá’í News Facebook Page

https://www.facebook.com/ABN.BahaiWorldNews/

Share This:

You may also like...